Livsstyrkemodellen

Fordi vi ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for din læring, progression og dit udbytte, har vi udviklet et unikt tilpasset og funktionelt værktøj, der er gennemgående på hele Ledelse med Livsstyrke-uddannelsen. Vi kalder den helt enkelt for “Livsstyrke Modellen”.

Modellen er et gennemgående værktøj for refleksion, teori, dialog og for opgaverne mellem hver kursusgang og baseret på 4 gennemgående kilder, der hver for sig og sammen, giver dig et visuelt overblik og en teoretisk adgang til din personlige livsstyrke såvel som til din daglige praksisledelse:

Selvtillid: Opbygges når du lykkes med dine ledelsespræstationer.

Selvværd: Opbygges ved at tillægge dig selv værdi, som du er.


Fællesskabsfølelse: Opbygges ved at skabe oplevelsen af et fælles ”vi” i din organisation


Dyb livsmening: Opbygges når du føler dig forbundet med noget, der er større end dig selv.

Gennem brug af Livsstyrke Modellen som både livsstyrke- og ledelseskompas vil du lære at udfordre og udvikle de 4 kilder til livsstyrke. Du vil også lære at skabe forbindelse mellem kilderne og dermed udvikle en autentisk sammenhæng mellem den du er, det du gør, og den organisation du skal lykkes med ledelse i.

Livsstyrkemodellen

Fordi vi ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for din læring, progression og dit udbytte, har vi udviklet et unikt tilpasset og funktionelt værktøj, der er gennemgående på hele Ledelse med Livsstyrke-uddannelsen. Vi kalder den helt enkelt for “Livsstyrke Modellen”.

Modellen er et gennemgående værktøj for refleksion, teori, dialog og for opgaverne mellem hver kursusgang og baseret på 4 gennemgående kilder, der hver for sig og sammen, giver dig et visuelt overblik og en teoretisk adgang til din personlige livsstyrke såvel som til din daglige praksisledelse:

Selvtillid: Opbygges når du lykkes med dine ledelsespræstationer.

Selvværd: Opbygges ved at tillægge dig selv værdi, som du er.


Fællesskabsfølelse: Opbygges ved at skabe oplevelsen af et fælles ”vi” i din organisation


Dyb livsmening: Opbygges når du føler dig forbundet med noget, der er større end dig selv.

Gennem brug af Livsstyrke Modellen som både livsstyrke- og ledelseskompas vil du lære at udfordre og udvikle de 4 kilder til livsstyrke. Du vil også lære at skabe forbindelse mellem kilderne og dermed udvikle en autentisk sammenhæng mellem den du er, det du gør, og den organisation du skal lykkes med ledelse i.