Vil du lykkes som leder?

Ledelse med Livsstyrke

1-årig lederuddannelse, hvor du udvikler dig som leder… og som menneske

At lykkes som leder!
Som leder lykkes du, når du evner at skabe resultater med og gennem andre mennesker. Du skal skabe overblik, træffe valg og agere strategisk. Samtidig skal du udvise nærvær, sikre tryghed, skabe mening, løse konflikter, håndtere stress og evne at være alene uden at føle dig ensom.

Ledelse til tiden
Samtiden stiller store krav til dig om at lede med høj forandrings- og informationshastighed, stor kompleksitet, stigende mistrivsel og øget stress som bagtæppe. Det kræver, at du har dyb menneskelig forståelse for, både hvad der aktuelt slider, og hvad der er styrkende og motiverende, når mennesker går på arbejde. Det er derfor, vi har udviklet Ledelse med Livsstyrke uddannelsen!

Dit udbytte

 • En dybere psykologisk indsigt giver dig et mere kvalificeret grundlag for at træffe bæredygtige beslutninger i en tid med høj hastighed og stor kompleksitet.
 • Viden om hvordan kroppen fungerer under pres vil, sammen med en dybere psykologisk indsigt gøre, at du bedre formår at skabe bedre trivsel, mindre stress og færre sygemeldinger hos dine medarbejdere.
 • Ledelse med Livsstyrke uddannelsen giver dig mere livsstyrke som menneske. Det betyder også, at du oplever og reelt opnår mere ro, livsstyrke og balance i dit lederjob.
 • Nye perspektiver på, og viden om, hvilken positiv indvirkning og effekt naturen har på os. Og dermed en ny sammenhæng til, hvor vigtig naturen er for at lykkes som leder
 • Alt i alt opnår du et mere stabilt grundlag for kvalificeret og nuanceret opgaveløsning i organisationen mod bedre og mere langtidsholdbar performance.

Livsstyrke-Modellen

Vi har udviklet og testet en model, der bliver dit gennemgående ledelsesværktøj- og kompas. Sammen med teori, sparring, coaching og aktionslæring, vil den fremme, at du lykkes som leder… og som menneske. Livsstyrke-Modellen er baseret på 5 kilder til opbygning af livsstyrke og livsstærk ledelse:

 • Naturen i kroppen: Opbygges når du opholder og bevæger dig i naturen.
 • Præstation & Selvtillid: Opbygges når du lykkes med dine ledelsespræstationer.
 • Socialitet & fællesskabsfølelse: Opbygges ved at skabe oplevelse af et fælles ”vi” i organisationen.
 • Eksistens & selvværd: Opbygges ved at tillægge dig selv værdi og skabe personlig mening.
 • Spiritualitet & dyb livsmening: Opbygges når du føler dig forbundet med noget, der er større end dig selv.

Aktionslæring

Aktionslæring er dialogbaseret at dele og undersøge aktuelle problemstillinger, handlinger og erfaringer vedrørende f.eks. konflikthåndtering, målopfyldelse, medarbejdermotivation, personlig stress osv.
Selvom naturen i sig selv fremmer åbenhed og nærvær i samtalerne, træner vi dig naturligvis systematisk og målrettet i professionelle coaching- og samtaleteknikker og -metoder.

Coaching med os

 • 1:1 90 minutters Coaching ved tilmelding. Iført vandrestøvler i Nationalpark Mols Bjerge.
 • 1:1 sparring og Coaching hjemme i din virksomhed. Med baggrund i dit ønske op fokus.
 • 1:1 eller gruppe. Holdet deles i 3 grupper, der hver har adgang til Coaching med én af os efter aftale.

Krop og natur

Bevægelse og læring i naturen i Nationalpark Mols Bjerge

Din fysiske og psykiske sundhed kommer nemt under pres som leder. Dermed også din kapacitet til at skabe kvalitet i din ledelse. Derfor skal du vedligeholde og udvikle dine kompetencer til at passe fysisk og mentalt godt på dig selv. Af hensyn til dig selv, men også for at kunne lede godt.

Alt hvad vi gør, har rod i kroppen. Derfor er det afgørende for god livsstyrke og god ledelse, at din krop er i balance. Og så er vi som mennesker dybest set funderet i natur. Vi er natur! Derfor er der meget lidt, der bringer os hjem til os selv og i kontakt med vores fulde kapacitet, som det at være i naturen. På lederuddannelsen bevæger og opholder vi os derfor i smukke Nationalpark Mols Bjerge.

Fordi uddannelsen følger årets gang, vil du hver måned få ny viden, reflektere og indgå i udviklende dialoger, mens du vandrer eller sidder omkring bålet. Ved at integrere naturen i lederudviklingsforløbet, vil du ved hver undervisningsgang opleve at føle dig styrket både fysisk og psykisk, når du tager hjem.